Relaties

 

Belangrijk in een relatie is dat er sprake is van balans en gelijkwaardigheid. Het uitgangspunt is dat je een relatie aangaat om jezelf te kunnen ervaren, te scheppen en uitdrukking te geven aan wie je bent. Om elkaar hierbij te helpen, te groeien en bewust te worden van je eigen en elkaars groeiproces. En om de ander vrij te laten om zijn of haar eigen keuzes en beslissingen te maken. Om eigen ervaringen te kiezen en daarmee ook fouten maken die nodig zijn voor zijn of haar groeiproces. Erop vertrouwen dat de ander weet wat hij nodig heeft en de ander loslaten om dat te kunnen doen. Om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben en te geven, in de wetenschap dat je alles wat je geeft terug krijgt. Je hebt elkaar niet nodig en bent van jezelf al compleet. Het doel van een relatie is met een ander je volmaaktheid te delen. De toetssteen is hoe goed je aan je eigen ideeën voldoet, of je in je relatie degene bent die wilt en kunt zijn. Je moet eerst van jezelf houden voor je van een ander kan houden. Creëer mogelijkheden tot groei en om jezelf tot uitdrukking te brengen. Zie alle problemen als momenten om te beslissen wie je wilt zijn. Je reactie op de ander is je schepping van wie je bent. Maak elke beslissing vanuit liefde, gebaseerd op wat goed is voor jou en de ander. Gebruik je relatie om te scheppen wie je bent. Uiteindelijk zijn we allemaal één en is wat goed is voor jou, ook wat goed is voor de ander en andersom. Zolang alle beslissingen uit liefde worden gemaakt.